• Gestionar la FP Dual.
  • S'aplica a tots els alumnes que van a realitzar la FP Dual en aquest centre educatiu

Documents de centre d'interes per a la comunitat educativa